İLAN

GENEL KURUL İLANI

Malatya Meşale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin VI. Olağan Genel Kurulu 24 Ekim 2021 Pazar günü saat 16.00 da dernek merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 31 Ekim 2021 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır.

 

06.10.2021

Mustafa KAYAN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM

1.      Açılış ve Yoklama,

2.      Divan Seçimi,

3.      Yönetim kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası,

4.      Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü,

5.      Dernek tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü, 

6.      Organ Seçimleri,

7.      Dilek ve temenniler, Kapanış

 

 

Paylaş: