Yetim Birimi

Anadolu Platformu Yetim Birim toplantısı Malatya’da gerçekleştirildi.

Ehliyet ve liyakatin, katılımcı meşveretin ve kurumsal önderliğin esas alındığı, insan-aile merkezli ve medeniyet eksenli bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Anadolu Platformu Yetim Birimi kuruldu.

Yaşadığımız coğrafyada ikamet eden yetim ailelere ulaşmak, ulaştığı ailelere eğitim, kültür ve yardım desteklerini sağlamak, kendilerine yetebilen bir aile kılmak için yola çıkan Yetim Birimi, Türkiye geneli toplantısını 1 Şubat 2020 Cumartesi günü Malatya Meşale Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantıya bölge temsilcileri ve il temsilcileri katıldı. Toplantı, Yetim Birimi Başkanı Tamer Çalhan’ın bilgilendirme sunumu ile başladı. Çalışma usul ve esasları paylaşıldı. Çalışma planı oluşturuldu.

Bölge temsilcilerinin çalışma raporlarının sunumu ve tecrübe paylaşımı ile toplantı sona erdi.

Paylaş: