GELECEĞİN İNŞASINDA TECRÜBE PAYLAŞIMI

ANADOLU PLATFORMU ÖĞRETMEN KOMİSYONU

ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ ORTAÖĞRETİM KOMİSYONU
GELECEĞİN İNŞASINDA TECRÜBE PAYLAŞIMI Sunum ve Forumları devam ediyor.

Adem ER hocamız; 
Ders Halkaları ve pratiğimiz Ders Halkalarının önemi
Mevcut ders halkası işleyişleri ve yerel değerlendirmeler
İletişim Becerileri (Öğrencilerle diyalog kurma, motivasyon)
konularına değindi ve Adem Er hocamız 'Bugün ortak akılla inşa etmeye çalıştığımız tecrübeleri, paylaşmak için buradayız. Günü kurtarma hesabı yapmayan, neslin ıslahı arzın imarı düsturunu kendine yoldaş edinmiş insanlar olarak Sözü ve davası olan bir anlayış içerisinde yolumuza devam etmekteyiz. 
Geleceğimizin ve istikbalimizin en önemli teminatı olan gençlerimizi çağın ve zamanın şartlarına uygun yetiştirmek için onlarla birlikte nasıl yol almalıyız ı konuşmalıyız. Gençlerin ihtiyaçlarını dikkate alıp hareket tarzımızı, gençlerle olan irtibat noktalarımız güncellemeliyiz.
Sanatta, kültürde, medyada, iletişimde, sporda, sanal ortamlarda şahsiyetini kaybetmeden yaptığı işe değer katan gençleri yetiştirmek için irade ortaya koyabilmeliyiz. Gençlerin yaşam şekillerini yıkıcı bir şekilde değiştirerek, şahsiyetlerini ortadan kaldırarak, beyinlerini eski versiyon programlarla yada güncel dediğimiz programlarla androitleştirerek, yeni bir gelecek tasavvurundan, medeniyetten ve gelecekten bahsedemeyiz. Gençlere yeni ufuklar olabilen birer merkez olmalıyız. Güncel soru ve sorunlarına makul ve güncel cevaplar oluşturabilmeliyiz." sözleriyle sunumuna devam etti. 
Sunum, soru-cevap şeklinde sonbuldu.
Sunum ve Forumlar saat 20:00'de devam edecek...

Paylaş: