4. Oturum: İslam’da Cihad

11. Anadolu Buluşmaları'nın 4. Oturumu, Hasan Burak başkanlığında başladı.

Oturum başkanı Hasan Burak, İslam'da cihad konusunda katılımcılara özet bilgi verdikten sonra "İslam’da Cihat Kavramı" başlıklı sunumunu yapmak üzere sözü Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek'e bıraktı.

-Cihad, İslam'ın  çok önemsediği kavramlar arasında yer almaktadır. 

-Kur'an'da şöyle der: Andolsun ki, cihad edenlere yollarımızı açarız.

-Bir hadiste de; Güçlü müslüman zayıf müslümandan yeğdir.

-İslam dinamik bir dindir.

-Cihad kavramı toplumun değişmesinde motor görevi görür.

-İslam, bugün pratik hayatta çok zayıf ve takattan düşmüştür.

-Bugün İslam'ın birçok kavramının içi boşaltılmıştır. 

-İslam'ın eski gücüne kavuşmaması için sürekli planlar üretilmekte ve üst akıl tarafından piyasaya sürülmektedir. 

-İslam'ın kavramlarının içi sinsice boşaltılmaktadır.

-İslam'ın ruhu ve özü ile örtüşmeyen yeni içeriklerle İslam'ın kavramlarının için doldurulmaktadır. 

-Şerif Cürcani, "cihat, hakka davettir" diye cihadı tarif eder.

-Bugün cihad denildiğinde akla ilk olarak savaş gelmekle birlikte aynı zamanda  İslami çalışmaların tümüdür.

-Cihad kavramı Kur'an'da 32 defa geçmektedir ve önemine vurgu yapılmaktadır. 

-Cihad kavramının geçtiği ayetlerde, bu kavramın sadece savaşı kastettiği ile ilgili bir kayıt yoktur. 

-O halde cihadı umumi anlamı üzerinde bırakmak daha uygundur. 

-Kadı Beydavi, cihadı bütün somut kötülüklerle mücade etmek olarak ele alır. 

-Cihad sadece savaşmak değildir.

-Hiçbir ilim, geçmişine karşı bigane ve müstağni olamaz. Dolayısıyla biz de İslami ilimlerin üzerine fırça çekemeyiz.

-Bu nedenle cihad kavramıyla ilgili biz de geçmişte yaşamış alimlerimizin görüşlerine başvurmalıyız.

-Cihadın büyük bir kısmı nefis ve şeytanla savaşmaktır.

-Cihad, asla sadece savaşmaktan ibaret değildir.

-Cihad çok genel, kapsayıcı ve kuşatıcıdır. 

-Cihad tüm İslam ümmetini ilgilendiren bir kavramdır. 

Paylaş: